WULKANIZACJA
STACJA KONTROLI POJAZDÓW
MECHANIKA POJAZDÓW
O FIRMIE
PROMOCJE
Akcja Wiosna
Zrób przegląd - prezent gratis
Wiosenna wymiana opon
GALERIA
KONTAKT
+48 603 94 74 84
0
Tylko u nas!
Naprawisz auto, zrobisz przegląd
wymienisz opony
1
Sprzedaż opon i felg aluminiowych oraz stalowych
Profesjonalny, kompleksowy serwis ogumienia
Pompowanie kół azotem
Wymiana, wyważanie
Przechowywanie opon - 50zł za sezon
Prostowanie felg - felgi aluminiowe od 50zł
2
Profesjonalna Diagnostyka Komputerowa
odczytywanie i kasowanie błędów od 40zł
3
Serwis klimatyzacji
napełnianie i ozonowanie
4
Precyzyjna kontrola geometrii
ustawienie kół i osi pojazdów
od 100 zł
więcej ...
MECHANIKA POJAZDÓW
więcej ...
WULKANIZACJA
więcej ...
STACJA KONTROLI POJAZDÓW
więcej ...
KONTAKT
O FIRMIE

Firma P.H.U. Auto-Service Jarosław Niżnikowski ofe­ruje Pań­stwu sze­roki wa­chlarz usług kompleksowych z za­kresu tech­niki motoryzacyjnej.

Sta­cja Kon­troli Pojazdów
Sta­cja wyposażona została w najnowsze urządzenia diagnostyczne firmy Cer­tus Dia­gno­stic. Cze­ka­jąc na usługę w es­te­tycz­nie wy­po­sa­żo­nym biu­rze ob­sługi klienta mogą Pań­stwo wy­pić kawę, po­czy­tać prasę oraz sko­rzy­stać z dar­mo­wego In­ter­netu. Sta­cja kon­troli po­jaz­dów do­ko­nuje prze­glą­dów re­je­stra­cyj­nych mo­to­cy­kli i mo­to­ro­we­rów, sa­mo­cho­dów oso­bo­wych oraz do­staw­czych, po­jaz­dów za­si­la­nych ga­zem, po­jaz­dów po ko­li­zjach i wy­pad­kach dro­go­wych, cią­gni­ków rol­ni­czych, po­jaz­dów spro­wa­dzo­nych z za­gra­nicy oraz tych z na­pę­dem na 4 koła (dys­po­nujemy rol­kami z opcją au­to­ma­tycz­nego roz­po­zna­wa­nia i ba­da­nia napędów 4×4).

Wulkanizacja
Wykonujemy pełny wachlarz usług związanych z tematyką wulkanizacji. Komputerowe wyważanie kół, pompowanie azotem, sprzedaż opon oraz felg aluminiowy i stalowych nowych lub używanych, naprawa opon oraz felg.

Mechanika pojazdów
Oferujemy usługi z zakresu mechaniki pojazdów, od przeglądów poprzez naprawy eksploatacyjne aż do pełnych remontów. Nasze usługi wykonujemy solidnie oraz dzięki bezpośredniemu dostępowi do części zamiennych klient może zaoszczędzić pieniądze.

Nasze usługi wykonujemy solidnie o czym świadczy wciąż rosnąca grupa stałych klientów. Dodatkowo do pracy wykorzystujemy sprzęt specjalistyczny wysokiej klasy, dzięki czemu zlecenie wykonujemy sprawnie i szybko.

Kontakt

P.H.U. Auto-Service Jarosław Niżnikowski
ul. Słowackiego 99
95-040 Koluszki

Wulkanizacja
Stacja Kontroli Pojazdów
Mechanika pojazdów
O firmie
Promocje
Galeria

 

 

Nowoczesna Linia
Diagnostyczna

508 777 299
godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 8-18.30
Sob. 8-15

Wulkanizacja
603 94 74 84
887 420 887
godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 8-17
Sob. 8-13

W przypadku potrzeby wykonania usługi w godzinach od 17.00 do 18.00 należy skontaktować się telefonicznie w danym dniu nie później niż do godziny 13.00.

Naprawa pojazdów
887 420 887
887 320 887
603 94 74 84
godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 8-17
Sob. 8-13

www.oponykoluszki.pl, www.skpkoluszki.pl, www.dobrymechanik-koluszki.pl, www.olejekoluszki.pl, www.geometriakoluszki.pl, www.klimatyzacjakoluszki.pl, www.diagnostykakoluszki.pl, www.autoczescikoluszki.pl